Hoger beroep kan worden ingesteld bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (CTG). De aangeklaagde en de IGJ zijn altijd bevoegd om in hoger beroep te gaan. De klager mag dit alleen doen als de klacht niet-ontvankelijk of ongegrond is verklaard.