Als dat nodig is voor het belang van de individuele gezondheidszorg, kan het tuchtcollege ook besluiten om een berisping of geldboete openbaar te maken, al dan niet met de gronden daarvoor. Het tuchtcollege mag zelf bepalen op welke wijze die publicatie plaatsvindt. 

Eerder werden ook berispingen en boetes standaard gepubliceerd. De KNMG heeft zich in de afgelopen jaren met succes ingezet om deze maatregel te veranderen.