In de tweede plaats blijf je als arts binnen de grenzen van je kennen en kunnen wanneer je je uit. Dit geldt zowel voor uitingen binnen de spreekkamer als voor uitingen die je doet daarbuiten, zoals in de media of in het maatschappelijk debat. Denk hierbij aan sociale media, maar ook aan medische of wetenschappelijke kanalen. Ook in die situaties heb je als arts de verantwoordelijkheid om bij je expertise te blijven en je te onthouden van uitingen die buiten je kennen en kunnen vallen. Je doet er als arts goed aan om je te realiseren dat je je titel ‘arts’ niet zomaar van je af kan schudden. Ook wanneer je je op persoonlijke titel uit. De artsentitel legt nu eenmaal gewicht in de schaal. Daarom is het belangrijk dat je als arts uiterst zorgvuldig omgaat met (persoonlijke) uitingen en het verspreiden van informatie op (sociale) media en in het maatschappelijk debat. Ter toetsing kun je jezelf de vraag stellen of je de uiting ook zou doen tegenover een patiënt in de spreekkamer. Over het algemeen geldt dat wat in de spreekkamer niet kan, daarbuiten ook niet passend is.