Bij alle partijen is zien dat de coronacrisis een stempel heeft gedrukt op de verkiezingsprogramma’s. Het hoofdstuk over de zorg heeft bij bijna alle partijen een prominente plek in het programma. Zo toonde volgens D66 ‘de coronacrisis de kracht van onze zorgmedewerkers en de robuustheid van ons zorgsysteem’’. Volgens de SP ‘heeft corona laten zien wie er in ons land echt toe doen: de zorgverleners die naast het bed staan’. En in het programma van de ChristenUnie staat: ‘Mensen in de zorg en andere publieke sectoren doen geweldig werk; dat is extra duidelijk geworden toen het coronavirus uitbrak’.

De coronacrisis heeft niet geleid tot een blikseminslag in de ideologische overtuigingen van partijen. De meeste partijen blijven bij hun vertrouwde leest. Bij de rechtse partijen is wel een verschuiving naar links te zien op de sociaaleconomische onderwerpen. De VVD doet een relatief grote poging tot vernieuwing, met de wens om de ‘rafelranden van het kapitalisme bij te schaven’.

Ook is er vanwege de coronacrisis minder aandacht voor de details. Het CDA spreekt daarom van een ‘veranderagenda’. Niet alles is tot drie decimalen achter de komma uitgerekend omdat dit volgens de partij niet past bij de grote keuzes die voorliggen in deze tijd.

GroenLinks besteedt als enige partij in het programma al aandacht aan de formatie. In het voorwoord stelt GroenLinks dat de partij deel wil uitmaken van een ‘zo links mogelijke’ nieuwe regeringscoalitie.

Hoewel peilingen onzeker blijven, lijkt de VVD in ieder geval de grote winnaar van de komende verkiezingen te worden met minimaal 33 en maximaal 43 zetels.