Het Kaderbesluit omvat overkoepelende regelgeving rond opleiden en (her)registreren per groep specialismen.