Als arts kan je bezwaar hebben tegen het uitvoeren van een handeling waartoe je door de medische professie gehouden bent. Omdat je deze handeling niet mag uitvoeren van jezelf vanwege je geweten of omdat je in conflict komt met je innerlijke overtuiging als je de handeling uitvoert. Deze gewetensbezwaren hebben een principieel of religieus karakter. Niemand mag jou als arts dwingen om aan deze handelingen mee te werken. Want dit zou strijd opleveren met je vrijheid van godsdienst en levensovertuiging. Maar als je deze handelingen weigert die in het belang zijn van de patiënt, staat dat op gespannen voet met je zorgplicht als arts. Je mag alleen in zeer uitzonderlijke situaties weigeren om medische zorg te verlenen. Dus wanneer je een handeling niet kan uitvoeren vanwege je geweten, mag dit alleen als de patiënt er geen ernstig nadeel door zal ondervinden. Een gewetensbezwaar kan bijvoorbeeld tot ernstig nadeel bij de patiënt leiden als zij of hij hierdoor noodzakelijke zorg niet tijdig krijgt. Goed hulpverlenerschap houdt immers in dat je de patiënt niet onnodig mag schaden.