Delen via

Vuurwerkpeiling

December 2022

Hoe kijken artsen aan tegen de verkoop en het gebruik van consumentenvuurwerk? Zijn er maatregelen nodig en zo ja, welke maatregelen?

Resultaten volgen in januari


Preventie

November 2022

In de afgelopen decennia is de levensverwachting in Nederland sterk toegenomen. Maar de gezondheidsverschillen tussen mensen zijn niet afgenomen. Op sommige vlakken zijn deze zelfs toegenomen, ondanks het preventiebeleid van de overheid en het Nationaal Preventieakkoord. Het aantal rokers neemt maar heel langzaam af, net als het aantal overmatige drinkers. Het aantal mensen met obesitas neemt toe en de mentale gezondheid van jongeren verslechtert. Steeds meer kinderen groeien op in armoede.

De KNMG wil een beweging op gang brengen waarin we de oorzaken van gezondheidsproblemen aanpakken daar waar ze ontstaan. En dat is veelal buiten de zorg. Als start organiseren we op 13 december as. een werkconferentie voor bestuurders binnen en buiten de zorg. In aanloop naar deze conferentie is onze artsen gevraagd wat zij zien als belangrijkste bedreigingen voor de gezondheid van burgers. In welke oplossingen geloven zij? Bij wie ligt de verantwoordelijkheid om actie te ondernemen en wat verwacht je op het gebied van preventie van de KNMG?

Resultaten volgen in januari


E-health Monitor

Juli 2022

Met de E-healthmonitor wordt jaarlijks onderzoek gedaan naar de inzet van digitale toepassingen (e-health) in de zorg. Het RIVM, Nivel en het National eHealth Living Lab (NeLL) voeren in samenwerking met de KNMG dit onderzoek uit. De resultaten worden in januari 2023 gepubliceerd en gebruikt voor beleidsontwikkeling door het ministerie van VWS. De KNMG zet de resultaten uit dit onderzoek in bij het bepalen van beleid, ondersteuning van artsen en politieke lobby op het gebied van digitale zorg.

Resultaten volgen in februari 2023


(Online) bedreiging en intimidatie van artsen

Juni 2022

Artsen krijgen steeds vaker te maken met on- en offline (be)dreigingen en intimidatie. Op social media en naar aanleiding van publieke optredens, maar ook in de spreekkamer. Om grip te krijgen op deze problematiek is een kwantitatief onderzoek uitgevoerd onder artsen. Het doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in de aard, omvang en impact van (online) bedreiging en intimidaties van artsen in hun publieke rol. Hier vindt u de onderzoeksresultaten.

Eén op de drie artsen heeft te maken met bedreiging
De uitkomsten van dit onderzoek zijn benut om landelijke media aandacht te vragen voor dit probleem. Bijgaand een overzicht van publicaties die op initiatief van de KNMG zijn gepubliceerd:


Terugkoppeling artsenpanel onderzoek bereidheid euthanasie

Mei 2022

Aanleiding peiling 
Aanleiding voor de peiling waren signalen dat artsen (steeds) minder bereid zouden zijn om euthanasie uit te voeren, door bijvoorbeeld toegenomen angst voor het OM en de RTE. Deze signalen lijken tegenstrijdig met het toegenomen aantal uitgevoerde euthanasieverzoeken (11% stijging tussen 2020 en 2021). Met deze peiling wilden we achterhalen of deze signalen alleen anekdotisch zijn, of staan voor een bredere opvatting.  

Resultaat
De peiling onderschrijft de signalen niet. Het overgrote deel van de ondervraagde artsen geeft aan dat hun bereidheid om euthanasie uit te voeren de afgelopen twaalf maanden niet is veranderd (83%). De twaalf procent die aangeeft minder bereid te zijn, zegt dat dit vooral komt vanwege de psychische en emotionele belasting, de druk van patiënten en vanwege persoonlijke ontwikkelingen en ervaring. Vijf procent geeft aan meer bereid te zijn, wat ook komt door persoonlijke ontwikkeling en ervaring.  

Vervolg
De uitkomst van de peiling geeft voor nu geen aanleiding voor beleidswijziging. Uiteraard houden we de ontwikkelingen wel goed in de gaten, zoals bijvoorbeeld via de vierde wetsevaluatie van de euthanasiewet, waar we ook input voor leveren en via het KNMG SCEN-programma.  

Met name uit de open antwoorden bleek, ook weer in dit onderzoek, dat euthanasie altijd ingrijpend en emotioneel belastend is. Weet dus dat dit dus ook bij andere artsen speelt en zoek steun bij elkaar, bijvoorbeeld door samen de euthanasie uit te voeren en door steun van een intervisiegroep.  

  • Kijktip: In deze vier video’s vertellen verschillende artsen over hun ervaringen, aanpak en emoties bij levenseindezorg. 

Delen via

Terug naar boven
Uw browser wordt niet ondersteund. Sommige functies van deze site werken mogelijk niet correct. Wij adviseren u een andere browser te gebruiken.
Cookie instellingen aanpassen

Deze pagina maakt gebruik van cookies voor optimale werking van de website en kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik. Door verder gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord. Voor meer informatie over cookies zie onze cookieverklaring. disclaimer