Tijdens de najaarsvergadering van de World Medical Association (WMA) bleek dat er stap voor stap  meer begrip ontstond  voor de wijze van omgaan in Nederland met passende zorg in de laatste levensfase, met inbegrip van euthanasie.

Het huidige WMA-beleid veroordeelt nationale artsenorganisaties en hun leden die aan euthanasie meewerken, omdat dit als onethisch wordt beschouwd. Dit is een belangrijke reden voor de KNMG om hierover op een open en waardige wijze de discussie aan te gaan. De KNMG organiseerde in samenwerking met het Junior Doctors Network een succesvolle workshop, waarin verschillende concepten en standpunten gepresenteerd werden. De WMA stimuleert debatten in diverse landen over passende zorg in de laatste levensfase en euthanasie . Een volgend debat vindt in 2017 plaats in Brazilië.

KNMG permanente positie in Council WMA

De WMA besloot tijdens de najaarsvergadering dat de KNMG een permanente positie in de Council zal bekleden. De Council, waarin vertegenwoordigers uit alle werelddelen zitting hebben, bepaalt in belangrijke mate het beleid van de WMA.  

Syrië, duurzame ontwikkeling, obesitas bij kinderen en privacybescherming bij databases gezondheidszorg

Ook tijdens deze najaarsvergadering behandelde de WMA een uitgebreide agenda. De KNMG neemt deel aan een nieuwe werkgroep ‘Duurzame ontwikkeling’. Bevolkingsgroei, vergrijzing, en onder andere stijgende kosten van de gezondheidszorg vragen om een standpunt van de WMA over de positie van artsen ten aanzien van dit onderwerp.

Na vele jaren voorbereiding is een voorstel aangenomen hoe om te gaan met gezondheidsdatabases en biobanken.  Getracht is een balans te vinden tussen de rechten van individuen die weefsel of data beschikbaar stellen voor onderzoek en het belang van de beschikbaarheid van data om kennis te genereren.

Daarnaast deed de WMA belangrijke aanbevelingen om obesitas bij kinderen te voorkomen, zoals het heffen van belastingen op nutriënt-arme producten en suikerhoudende frisdranken. Ook initiatieven gestimuleerd om reclame en marketing voor deze producten tegen te gaan.

Tenslotte nam de WMA een resolutie aan om een onafhankelijk onderzoek te eisen naar de bescherming van gezondheidszorgfaciliteiten en – medewerkers in Syrië.

Nieuwe voorzitter WMA

De nieuwe voorzitter van de WMA, Ketan Desai, werd geïnstalleerd. De KNMG heeft de WMA inmiddels hierover uitleg gevraagd. Onder meer persbureau Reuters meldde dat de benoeming van Desai omstreden is omdat hij in verband is gebracht met corruptie en het aannemen van steekpenningen. Hierover publiceerde de KNMG eerder een nieuwsbericht.

Uitgebreid verslag

Zie ook

Terug naar boven
Uw browser wordt niet ondersteund. Sommige functies van deze site werken mogelijk niet correct. Wij adviseren u een andere browser te gebruiken.
Akkoord Cookie instellingen aanpassen

KNMG.nl maakt gebruik van cookies voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik, tonen van multimedia en voor de inschrijfmogelijkheid voor onze mailings. Door verder gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord. U kunt uw toestemming altijd intrekken via 'Cookie instellingen aanpassen'. Voor meer informatie over cookies zie onze privacyverklaring.