SP ‘Stel een daad’

Op 22 september 2020 heeft de Socialistische Partij (SP) het conceptverkiezingsprogramma ‘Stel een daad’ gepubliceerd. De leden van de SP bespreken de komende periode het conceptprogramma in de afdelingen. Op het congres in december wordt het programma vastgesteld.

Een ander zorgstelsel
In het voorwoord stelt de SP dat het tijd is om fundamentele keuzes te maken. ‘Hier en daar schaven’ is niet genoeg, vindt de partij. Het programma bevat geen grote verrassingen, maar bepleit wel grote veranderingen. Over het algemeen is de toon van het programma kritisch: wat de SP betreft moet er veel veranderen in Nederland, ook op het gebied van zorg. Het programma bevat daarentegen geen gedetailleerde plannen hóe die verandering plaats moet vinden.

De SP vindt dat de coronacrisis heeft aangetoond wat werkelijk van waarde is: de zorgverleners die naast het bed staan. Salarissen moeten omhoog en zorgverleners verdienen meer invloed. Meer waardering voor zorgmedewerkers is al langer een belangrijk punt van de SP.

Als vanouds uit de SP kritiek op de marktwerking in de zorg en wijst er op dat ‘partijen van rechts tot links van de zorg een markt maakten’. De SP bepleit een ingrijpende stelselwijziging in de zorg: een Nationaal ZorgFonds moet de plaats innemen van commerciële zorgverzekeraars. In 2017 was dit ook een belangrijk onderdeel van het verkiezingsprogramma. Verder verwijst de partij naar ‘zorgcowboys’ en vindt de SP dat we te afhankelijk zijn van farmaceutische multinationals.

Andere terugkerende thema’s Op het gebied van preventie geeft de SP aan overgewicht te willen bestrijden en de sociaaleconomische gezondheidsverschillen te willen verkleinen. De partij wil de belasting op gezonde voeding verlagen en preventieve middelen opnemen in het verzekerde pakket.

De SP pleit voor meer aandacht voor het voorkomen van eerwraak en huiselijk geweld. Slachtoffers van bedreiging en stalking moeten beter worden beschermd door gebiedsverboden.

De SP wil dat er een Commissie Digitalisering komt die de politiek gaat adviseren over maatschappelijke gevolgen van technologische ontwikkelingen.

De SP vindt dat ziekenhuizen gefinancierd moeten worden naar zorgbehoefte en niet meer per aantal verrichte handelingen. Ook wil de partij dat specialisten in loondienst gaan werken, zoals tijdens debatten al meermaals ingebracht door de woordvoerders.

De onderwerpen euthanasie en palliatieve sedatie worden niet behandeld in het programma.

SP in de peilingen
In de peilingen krijgt de SP 15 zetels. Op dit moment heeft de SP 14 zetels in de Tweede Kamer.

(bron: https://verkiezingsgids.nl/tk2021/peilingen)

Relevante passages

Algemeen

  • "De coronacrisis heeft geleid tot veel leed en verdriet, maar toonde ook wat werkelijk van waarde is. Deze crisis maakt duidelijk waarom de publieke sector zo belangrijk is. Corona laat ook zien wie er in ons land echt toe doen. Dat zijn niet de ‘zorgcowboys’ die ons lieten stikken, maar de zorgverleners die naast het bed staan. Deze crisis laat bovendien zien hoe kwetsbaar we zijn, als we voor zaken als vaccins en medicijnen afhankelijk zijn van de multinationals. Ze toont de noodzaak aan van een fundamenteel andere politiek."

Gezondheid voorop

  • "De sociaaleconomische gezondheidsverschillen gaan we verkleinen. We zetten meer in op preventie, zoals het bestrijden van overgewicht. De belasting op gezonde voeding gaat omlaag. Preventieve middelen waarvan het nut is aangetoond komen voortaan in het verzekerde pakket. De mondzorg met preventieve controles voor kinderen wordt verbeterd, onder meer door het organiseren van een ‘halen brengdienst’."

Medisch beroepsgeheim

  • "De digitale ontwikkelingen worden bepaald door een klein aantal bedrijven met grote commerciële belangen. Om beter inzicht te krijgen in de sociale gevolgen komt er een ‘Commissie-Digitalisering’ die de politiek gaat adviseren over de maatschappelijke gevolgen van technologische ontwikkelingen. Deze commissie gaat bovendien voorstellen doen voor aanvullende burgerrechten in het digitale tijdperk."

Zorg voor kwetsbare patiënten

  • "Onze ouderen verdienen een waardige oude dag. Wachtlijsten voor verpleeghuiszorg zijn dan ook uit den boze. We willen dat de ouderen voortaan kunnen kiezen tussen goede zorg thuis, of voor een fijne plek in een kleinschalig Zorgbuurthuis. Daar is bovendien een inloopfunctie voor de hele buurt. Ook de ouderen met een beginnende zorgbehoefte krijgen het recht te kiezen voor de ondersteuning van het Zorgbuurthuis."

  • "Meer aandacht is nodig voor het voorkomen van eerwraak en huiselijk geweld. Door een programma tegen seksisme, huwelijksdwang en eer-gerelateerd geweld. En vóór de zelfbeschikking van vrouwen. Slachtoffers van bedreiging en stalking moeten beter worden beschermd, door contact- en gebiedsverboden. Discriminatie van vrouwen en homoseksuelen in welke religieuze gemeenschap ook pakken we aan."

  • "Voor een goede integratie krijgen statushouders en migranten zo snel mogelijk onderwijs in taal en voor de inburgering, met aandacht voor de grondwettelijke rechten en plichten die we in ons land kennen. Een specifiek integratiebeleid komt er voor mensen met grote afstand tot onze samenleving, zodat problemen als taal en werkloosheid, maar ook eer-gerelateerd geweld en genitale verminking worden aangepakt."

Versterken van de medische professional

  • "De hoge uitstroom van personeel uit de zorg wordt gestopt, in de zorg wordt niet de winst, maar goed werkgeverschap leidend. De salarissen gaan omhoog en zorgverleners krijgen meer invloed om onzinnige regels en bureaucratie te schrappen. We brengen de menselijke maat terug in de zorg en herstellen het vertrouwen in de beroepskrachten. Niet verzekeraars maar verzorgenden stellen vast welke zorg nodig is."

  • "Elke regio in Nederland verdient een volwaardig ziekenhuis, ook voor alle spoedeisende zorg in een ziekenhuis (waaronder ook acute verloskunde). Er verdwijnen geen ziekenhuizen of afdelingen en daar waar nodig gaan reeds gesloten afdelingen weer open. Ziekenhuizen worden voortaan gefinancierd naar zorgbehoefte en niet meer per aantal verrichte handelingen. Specialisten gaan in loondienst werken."

 

Terug naar boven
Uw browser wordt niet ondersteund. Sommige functies van deze site werken mogelijk niet correct. Wij adviseren u een andere browser te gebruiken.
Akkoord Cookie instellingen aanpassen

KNMG.nl maakt gebruik van cookies voor optimale werking van de website, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik, tonen van multimedia en voor de inschrijfmogelijkheid voor onze mailings. Door verder gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord. U kunt uw toestemming altijd intrekken via 'Cookie instellingen aanpassen'. Voor meer informatie over cookies zie onze privacyverklaring. privacyverklaring.