Stand van zaken KNMG-project Euthanasie en dementie, mei 2020

Hoewel we door de coronapandemie enige vertraging oplopen, kunnen we melden dat we de afgelopen tijd toch voortgang hebben geboekt in het project Euthanasie bij dementie. Om goed zicht te krijgen op diversiteit aan medische en maatschappelijke opvattingen bij euthanasie en dementie, zijn in het afgelopen jaar kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeken uitgevoerd.

Zoals we u in vorige nieuwsbrief hebben gemeld, hebben we eerst rondetafelgesprekken gevoerd met experts vanuit ethisch, juridisch en maatschappelijk perspectief. Daarna hebben we het KNMG-artsenpanel bevraagd.  We hoorden daardoor van een grote diverse groep medici en experts hoe zij denken over euthanasie bij dementie. Voor het KNMG-project Euthanasie bij dementie zeer waardevolle informatie.

Deze informatie gebruikten we als input voor de verdiepende focusgroepen. Aan deze focusgroepen namen artsen deel die ervaring hebben met euthanasieverzoeken van mensen met dementie. In de focusgroepen keken we hoe de besluitvorming van artsen verloopt bij een euthanasieverzoek van een patiënt met dementie en welke factoren daarbij een rol spelen. Ook is bekeken hoe zorgvuldigheidseisen worden toegepast en welke knelpunten artsen hierbij ervaren. Tevens stelden we de vraag waar de ondersteuningsbehoefte van artsen ligt als het gaat om de besluitvorming bij euthanasie.

In samenwerking met Alzheimer Nederland, organiseerden we begin dit jaar focusgroepen met mantelzorgers. Dit om zicht te krijgen op wat de grootste dilemma’s zijn voor mantelzorgers als het gaat om euthanasie bij mensen met dementie. Ook wilden we weten waar mantelzorgers bij ondersteund willen worden, met name waar dat artsen raakt.

In samenwerking met federatiepartners en de adviesgroep verwerken we al deze informatie in een conceptvisie. We gebruiken daarvoor ook literatuur en de oordelen van de regionale toetsingscommissies. En we nemen natuurlijk de rechterlijke uitspraken over euthanasie en dementie mee. De conceptvisie toetsen we via een internetconsultatie bij onze achterban en de samenleving.

Na het verwerken van de verbeterpunten wordt het eindresultaat van het KNMG-project Euthanasie bij dementie een visie, waarmee we dokters houvast geven om samen met patiënten en hun naasten tot goede afwegingen te komen als het gaat om euthanasie bij dementie.

We verwachten de visie later in 2020 beschikbaar te kunnen stellen.

Terug naar boven
Uw browser wordt niet ondersteund. Sommige functies van deze site werken mogelijk niet correct. Wij adviseren u een andere browser te gebruiken.
Akkoord Cookie instellingen aanpassen

KNMG.nl maakt gebruik van cookies voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik, tonen van multimedia en voor de inschrijfmogelijkheid voor onze mailings. Door verder gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord. U kunt uw toestemming altijd intrekken via 'Cookie instellingen aanpassen'. Voor meer informatie over cookies zie onze privacyverklaring.