Wet- en regelgeving

Registreren

Na afronding van je studie geneeskunde is het mogelijk om je te registeren in het BIG-register. Deze registratie heb je nodig om in opleiding tot specialist te komen. Als je een opleidingsplek hebt gekregen is het ook nodig om je in te schrijven in de KNMG-registers.

BIG-register

De Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) regelt onder meer de bevoegdheid om een beroep in de individuele gezondheidszorg te mogen uitoefenen. Het BIG-register wordt beheerd door het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG). Het BIG-register is voor iedereen inzichtelijk. Apothekers, artsen, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen mogen zich registreren in het BIG-register.

Jouw registratie in het BIG-register geeft duidelijkheid over je bevoegdheid als arts.

 • Je mag de wettelijk beschermde beroepstitel voeren.
 • Je mag het beroep zelfstandig uitoefenen.
 • Je mag zelfstandig de voorbehouden handelingen uitvoeren.
 • Je valt onder het tuchtrecht.
 • Je kunt starten met een opleiding tot specialist.

Meer uitleg vind je op www.bigregister.nl

  KNMG-registers

  De KNMG, afdeling Opleiding en Registratie, voert al jaren op grond van de Wet BIG en de Regeling Specialisten Geneeskunst publiekrechtelijke taken uit voor alle specialisten in Nederland. Deze taken betreffen het opleiden en (her)registreren van medisch specialisten, huisartsen, specialist ouderengeneeskunde, sociaal-geneeskundige en artsen voor verstandelijke gehandicapten. Voor de uitvoering van deze taken heeft de KNMG het College Geneeskundige Specialismen (CGS) en de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) ingesteld.

  Het CGS stelt de regels op voor de opleidingen, de erkenning van opleiders, opleidingsrichtingen en opleidingsinstituten en voor registatie en herregistratie. De RGS voert deze regels uit. Zo toetst zij bijvoorbeeld jouw opleidingsschema aan de opleidingseisen. Er wordt dan ook gekeken of je op basis van anioswerkzaamheden in aanmerking komt voor vrijstellingen in je opleiding. Meer informatie  vind je op de website van KNMG Opleiding, (Her)registratie & Carrière.

  Parttime

  Steeds meer aiossen willen parttime in opleiding om bijvoorbeeld te zorgen voor de kinderen, te promoveren of voor vrije tijd. In Nederland is parttime werken geaccepteerd, maar onder artsen kunnen er door de wens van parttime opleiden en parttime werken wel eens problemen voor collega's of voor jezelf ontstaan.

  Opleiding in deeltijd

  Volgens de Wet Aanpassing Arbeidsduur mag je in deeltijd gaan werken. Voorwaarden zijn wel dat je al minimaal 1 jaar in dienst bij je werkgever en dat je het verzoek minimaal vier maanden van te voren indient. Aangezien je nog in opleiding bent is het essentieel dat je 50% of meer blijft werken. Je opleiding wordt dan wel naar rato verlengd. De aanpassingen die je maakt om dit te realiseren komen ook in je opleidingsplan te staan en dat dien je in bij de registratiecommissie. Wees erop attent dat je er wel recht op hebt volgens de Wet, maar dat het in sommige gevallen niet direct mogelijk is. Bespreek dit goed met je opleider of neem contact op met een van onderstaande verenigingen.

  Meer informatie

  Terug naar boven Stel uw vraag!