Beroepskeuze filmpjes

Er is verschil tussen ‘erkende vervolgopleidingen’ en ‘niet-erkende’ vervolgopleidingen. Wettelijk erkende opleidingen, op grond van de Wet BIG en de Regeling Specialisten Geneeskunst, worden ook wel specialistische vervolgopleidingen genoemd en staan onder toezicht van twee KNMG-organen, CGS en RGS. Zij houden in de gaten wie welke opleiding volgt, of de arts-assistent in opleiding aan alle eisen voldoet om de titel te mogen voeren en ook in de toekomst te mogen behouden.

Een aparte categorie vormen de niet-erkende vervolgopleidingen die (nog) niet vallen onder de geregistreerde medische vervolgopleidingen, zoals de opleiding tot militair arts.

Afhankelijk van het specialisme komen aios in dienst bij de instelling waar zij hun opleiding volgen, met uitzondering van aios huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde. Zij komen in dienst van de SBOH. De meeste opleidingen worden betaald uit het opleidingsfonds behalve bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde en een aantal profielopleidingen.

Hieronder staan alle medische vervolgopleidingen, ontdek wat de mogelijkheden zijn!
(Bijna) elk beroep is ook te zien in een korte film.

    Overzicht opleidingen

    Terug naar boven Stel uw vraag!