Wat is herregistratie?

Om in Nederland als geneeskundig specialist of profielarts KNMG te mogen werken, moet u ingeschreven staan in het register van de RGS. Registratie vindt plaats voor een periode van maximaal vijf jaar. Bij afloop van iedere registratieperiode moet u aantonen dat u in de voorgaande periode (de zogeheten referteperiode) aan de herregistratie-eisen voldeed. Deze herregistratie-eisen:

  • zijn opgesteld door het College Geneeskundig Specialisten (CGS);
  • zijn goedgekeurd door de Minister van Volksgezondheid;
  • worden uitgevoerd door de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS).

Waarom?

Het doel van herregistratie is:                                                                                                                                    

  • Borgen dat de geneeskundig specialist beschikt over voldoende deskundigheid in het eigen werkgebied die het voeren van de specialistentitel rechtvaardigt;
  • De kwaliteit van de zorg bevorderen, voor zover deze wordt beïnvloed door de deskundigheid en door het (individueel en in groepsverband) functioneren van de geneeskundig specialist.

Titelvoering

Staat u als geneeskundig specialist of profielarts KNMG ingeschreven in het register van de RGS, dan bent u bevoegd om de wettelijk beschermde titel te voeren.

Wet BIG

Staat u als geneeskundig specialist ingeschreven in het register van de RGS, dan hoeft u geen aanvraag tot herregistratie als arts voor het BIG-register te doen. Voor herregistratie van geneeskundig specialisten gelden hogere eisen;  

Bovenstaande automatische koppeling tussen RGS en BIG-register geldt niet voor een profielarts KNMG en ook niet voor artsen die niet door de RGS zijn geregistreerd. Deze artsen dienen zich zelf aan te melden bij het BIG-register voor (her)registratie.

Terug naar boven Stel uw vraag!
Uw browser wordt niet ondersteund. Sommige functies van deze site werken mogelijk niet correct. Wij adviseren u een andere browser te gebruiken.