Goede en toegankelijke medische zorg staat voor de KNMG centraal. Iedereen  moet daarop kunnen vertrouwen. Artsen moeten daarom voldoen aan hoge deskundigheids- en kwaliteitseisen. Zij streven continu naar kwaliteitsverbetering , nemen hun verantwoordelijkheid, zijn transparant en stellen zich toetsbaar op. De KNMG ondersteunt en stimuleert dit professioneel handelen op verschillende manieren.

Kwaliteit borgen: regelgeving en registers

De KNMG heeft twee zelfstandige organen ingesteld om de kwaliteit van de medische beroepsuitoefening te borgen: het College Geneeskundige Specialismen (CGS) en de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS).

Het CGS maakt regels waarin eisen aan de opleiding en professionele beroepsuitoefening worden gesteld. Deze regels richten zich op drie processen: de opleiding tot specialist of profielarts (inclusief de erkenning van opleiders en opleidingsinstituten/-inrichtingen), de registratie als specialist of profielarts en de periodieke herregistratie.

De RGS toetst periodiek of artsen en opleidingen aan die regels voldoen. Voldoet een arts aan de regels dan kan hij/zij zich inschrijven in een specialisten- of profielartsenregister. Deze registers zijn openbaar. Voldoen opleiders en opleidingsinstituten/-inrichtingen aan de aan hen gestelde eisen dan worden zij als zodanig erkend door de RGS.

Daarnaast initiëren het CGS en de RGS projecten die bijdragen aan de kwaliteit van de beroepsuitoefening, zoals:

  Accreditatie deskundigheidsbevordering en GAIA

  De KNMG draagt ook bij aan de kwaliteit van de deskundigheidsbevordering van artsen;  één van de toetsingscriteria voor de periodieke herregistratie.  Zo ondersteunt de KNMG het GAIA-systeem, het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN), het Accreditatie Bureau Format E-learning (ABFE) en het Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1).

  Kwaliteitskader medische zorg

  Met het kwaliteitskader medische zorg 'Staan voor kwaliteit' presenteert de KNMG samen met de wetenschappelijke verenigingen een totaaloverzicht van de gangbare kwaliteitseisen voor alle specialisten en profielartsen, in onderlinge samenhang bezien. Van bevoegd handelen tot visitatie, van nascholingseisen tot omgaan met incidenten. Het maakt duidelijk wat de eigen beroepsgroep en de maatschappij van elke arts mag verwachten op het terrein van kwaliteitsbevordering en het afleggen van verantwoording. Het KNMG Kwaliteitskader biedt ruimte aan wetenschappelijke en beroepsverenigingen voor een eigen 'kwaliteitsbovenbouw'. Een voorbeeld vormt het kwaliteitskader van de Federatie Medisch Specialisten.

  Versterking van de medische professional

  Een verantwoorde medische beroepsuitoefening vereist een hoge mate van professionaliteit. De KNMG ondersteunt artsen in het borgen en versterken van hun professionaliteit en werkt intensief samen met beroeps- en brancheorganisaties.

  Met het beleidsprogramma ‘Versterking van de medische professional’ richt de KNMG zich onder andere op optimaal functioneren,  medisch leiderschap en openheid na incidenten.

  Terug naar boven Stel uw vraag!
  Uw browser wordt niet ondersteund. Sommige functies van deze site werken mogelijk niet correct. Wij adviseren u een andere browser te gebruiken.