Voor wie is MijnRGS?

Aios Geneeskundig specialist/profielarts Opleider Opleidingsondersteuner Contactpersoon van de Opleidingsinrichting

Aios

Als u na uw studie geneeskunde een medische vervolgopleiding gaat volgen, moet u zich voor de start van de opleiding inschrijven als aios (arts in opleiding tot specialist) in het opleidingsregister van de RGS.

Met MijnRGS kunt u:

 • zich inschrijven in het opleidingsregister;
 • uw opleidingsschema wijzigen. Uw opleider krijgt hierover automatisch bericht;
 • na uw vervolgopleiding registratie als geneeskundig specialist of profielarts aanvragen.

De opleider meldt de voortgang in uw opleiding online aan de RGS, evenals de eindverklaring.

Klaar met opleiding

Nadat u de Nederlandse vervolgopleiding succesvol hebt afgerond, kunt u zich laten inschrijven in het register van geneeskundig specialisten of profielartsen van de RGS. Om in Nederland de wettelijk beschermde specialistentitel of de profielartsentitel van de KNMG te voeren, is inschrijving verplicht. De aanvraag dient u in via MijnRGS.

Let op het volgende:

 • Uw vervolgopleiding voldoet aan de opleidingseisen van het CGS;
 • u beschikt over een positieve eindverklaring;
 • de inschrijvingsduur is maximaal vijf jaar; u moet zich herregistreren om ingeschreven te blijven;
 • voor niet in Nederland opgeleide geneeskundig specialisten of profielartsen gelden afwijkende regels;
 • aan de inschrijving in het specialistenregister zijn kosten verbonden.

Meer informatie over het registreren als specialist of profielarts

Geneeskundig specialist/profielarts

Zolang u in Nederland uw beroep als geneeskundig specialist of profielarts wilt uitoefenen, moet u ingeschreven staan bij de RGS. Omdat de inschrijvingsduur beperkt is tot maximaal vijf jaar, moet u zich periodiek herregistreren.

Met MijnRGS kunt u zich herregistreren als geneeskundig specialist of profielarts.

Opleider

Als opleider heeft u de belangrijke rol om de aios gedurende de opleiding te begeleiden en te beoordelen. Rondom de opleiding van uw aios heeft u een aantal taken die u met MijnRGS uitvoert.

Met MijnRGS kunt u:

 • het totaaloverzicht van uw aios raadplegen;
 • per aios de status van hun inschrijving in het opleidingsregister raadplegen;
 • de actuele opleidingsschema’s van uw aios inzien;
 • opleidingsschema’s van uw aios goedkeuren;
 • verkorting van de opleidingsduur van uw aios goedkeuren;
 • de eindverklaring van de opleiding van uw aios afgeven.

Opleidingsondersteuner

Opleidingsondersteuners kunnen in MijnRGS administratieve taken verrichten die onder de oordelend opleider vallen. De opleidingsondersteuner kan hiervoor een account aanvragen:

Vraag account aan

Contactpersoon opleidingsinrichting

Opleidingsinrichtingen kunnen in MijnRGS opvragen of en hoe hun aios ingeschreven staan in het opleidingsregister van de RGS. Namens de opleidingsinrichting kan één persoon een account aanvragen om rapportages uit het opleidingsregister te downloaden:

Vraag account aan

  Delen via

  Terug naar boven Stel uw vraag!
  Uw browser wordt niet ondersteund. Sommige functies van deze site werken mogelijk niet correct. Wij adviseren u een andere browser te gebruiken.