Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS): jaarverslag 2016 en jaarplan 2017 online

“Het afgelopen jaar stond voor de RGS in het teken van kwaliteitsverbetering in brede zin. In 2017 gaan we verder met het optimaliseren van MijnRGS en de governance van de RGS.”, aldus voorzitter Joop Blaauw. Daarnaast is een belangrijk speerpunt een landelijk project om instellingsvisitaties (verticaal visiteren) te implementeren in alle grotere opleidingsziekenhuizen. Met deze activiteiten werkt de RGS aan de invulling van de modernisering van het toezicht. Dit en meer leest u in het Jaarverslag 2016 en het Jaarplan 2017.

Speerpunten 2017

De RGS beschrijft in haar jaarplan 2017 de volgende speerpunten:

  • op aangeven van interne en externe gebruikers worden verdere technische verbeteringen aan MijnRGS doorgevoerd om het ICT-systeem steeds doelmatiger en gebruiksvriendelijker te maken. In 2017 vindt de omschakeling van een papieren naar een digitale herregistratie plaats. Ook zal het proces van de erkenning van opleiders en opleidingsinrichtingen worden gedigitaliseerd.
  • tot eind december 2018 voert de RGS een landelijk project uit om instellingsvisitaties (verticaal visiteren) te implementeren in de grotere opleidingsziekenhuizen. Hiermee zet de RGS een belangrijke stap in de modernisering van het toezicht op de medische vervolgopleidingen.
  • de concrete invulling van de optimalisatie van de governance van de RGS wordt in nauwe samenwerking met alle betrokken stakeholders verricht.

Download

Meer informatie

De RGS is verantwoordelijk voor de (her)registratie van geneeskundig specialisten en profielartsen, de registratie bij de opleidingen tot geneeskundig specialist en profielarts en de erkenning van opleiders, opleidingsinrichtingen en opleidingsinstituten. Wilt u meer weten over de RGS? Kijk dan op www.knmg.nl/rgs.

Met vragen kunt u terecht bij rgsbestuur@fed.knmg.nl of 030-282 38 64.

Delen via

Terug naar boven Stel uw vraag!
Uw browser wordt niet ondersteund. Sommige functies van deze site werken mogelijk niet correct. Wij adviseren u een andere browser te gebruiken.