RGS wijzigt Beleidsregels herregistratie en erkenningen en het Reglement van Orde

De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) heeft besloten tot wijziging van een drietal documenten: de Beleidsregels Herregistratie RGS, de Beleidsregels Erkenningen RGS en het Reglement van Orde.

  • De wijziging van de Beleidsregels Herregistratie RGS (open hier het wijzigingsbesluit) gaat over de uitwerking bij een tekort aan deelname aan avond- nacht- of weekenddiensten door huisartsen en een tekort aan deelname aan intercollegiale toetsing door huisartsen en sociaal geneeskundigen. De wijziging houdt een versoepeling van de bestaande regels voor huisartsen in.
  • De Beleidsregels Erkenningen zijn aangevuld met het Reglement Plenaire Visitatiecommissie en visitatiecommissie RGS. Deze wijziging heeft alleen betrekking op de medische specialismen en KNMG-profielen die vallen onder de werking van het Kaderbesluit CCMS. Deze wijzigingen vindt u in de Beleidsregels RGS januari 2017.
  • De wijziging van het Reglement van Orde RGS betreft het Mandaatregister. Dit register bevat een overzicht van formele en feitelijke werkzaamheden van de RGS, waarbij per activiteit is aangegeven welke functionaris of commissie namens de RGS bevoegd is deze te verrichten. Het Mandaatregister is een bijlage bij het Reglement.

De gewijzigde beleidsregels zijn per 1 januari jl. in werking getreden; de wijziging van het Reglement van Orde trad per 1 maart in werking.

Hebt u hierover vragen? Stuurt u dan een e-mail naar rgsbestuur@fed.knmg.nl

Geef uw reactie

Nog 4000 tekens over

Delen via

Terug naar boven Stel uw vraag!
Uw browser wordt niet ondersteund. Sommige functies van deze site werken mogelijk niet correct. Wij adviseren u een andere browser te gebruiken.