Uitspraken van de tuchtrechter kunnen zorgen voor bevestiging of verduidelijking van de wettelijke regels en gedragsregels voor artsen. Het is daarom belangrijk voor artsen om kennis te nemen van die uitspraken, zodat ze hier lering uit kunnen trekken voor hun eigen praktijk. De KNMG besteedt daarom regelmatig, via diverse kanalen, aandacht aan tuchtuitspraken. (zie ook het kopje ‘Hoe kan ik leren van het tuchtrecht?)’.

Artsen ervaren het tuchtrecht vaak als belastend en als ‘straf’. De KNMG zet zich daarom samen met andere partijen in om te zorgen dat het oorspronkelijke kwaliteitsdoel bereikt wordt. Meer hierover lees je onder het kopje ‘Wat gebeurt er om het tuchtrecht te verbeteren?’