Kwetsbaar ouderschap

Het recht op voortplanting is een universeel grondrecht. Maar voor sommige mensen is het moeilijk om verantwoord zelfstandig een kind groot te brengen, bijvoorbeeld als gevolg van verslavings- of psychische problematiek, of lichamelijke of verstandelijke beperkingen.

Juist in dit soort kwetsbare situaties kunnen artsen en andere zorgverleners een belangrijke rol vervullen door mensen te ondersteunen bij het nemen van een beslissing. Die beslissing kan zijn dat iemand (tijdelijk) afziet van het krijgen van kinderen, maar ook dat iemand ondersteuning krijgt bij het bereiken van verantwoord ouderschap.

Bij kwetsbaar ouderschap ontstaat soms een risico op kindermishandeling. De afgelopen jaren zijn met medewerking van de KNMG al diverse initiatieven ontwikkeld om kindermishandeling zoveel mogelijk te voorkomen.

In discussies over kwetsbaar ouderschap wordt regelmatig een pleidooi voor verplichte anticonceptie gehouden. De KNMG is echter van mening dat verplichte anticonceptie een onwenselijke en niet effectieve  interventie  is om problemen rond kwetsbaar ouderschap op te lossen. De artsenfederatie zet zich de komende jaren in voor onder andere laagdrempelige toegang tot anticonceptie, ondersteuning bieden bij de kinderwens van kwetsbare vrouwen en betere zorg rond kwetsbaar ouderschap. Op 4 april 2017 organiseert de gemeente Rotterdam met de KNMG een congres om deze problematiek verder in kaart te brengen en voorstellen te doen voor het verbeteren van de zorg rond kwetsbaar ouderschap.

KNMG nieuws

KNMG standpunten | richtlijnen | informatie

KNMG columns

Delen via

Terug naar boven Stel uw vraag!
Uw browser wordt niet ondersteund. Sommige functies van deze site werken mogelijk niet correct. Wij adviseren u een andere browser te gebruiken.