Toelating tot de studie

De studie geneeskunde heeft een numerus fixus van ongeveer 3000 plekken. Tot voor kort werden deze plekken verdeeld via loting en selectie en directe toelating voor studenten met een 8+ gemiddeld. Selectie op basis van kwaliteitscriteria is hiervoor in de plaats gekomen. Elke opleiding heeft zijn eigen selectieprocedure; om zo de studenten te vinden die het beste passen bij het curriculum van deze universiteit.

Curriculum en Raamplan

Voor de studie geneeskunde is er een Raamplan, laatste versie 2009. “Het Raamplan beschrijft de eindtermen van de initiële universitaire opleiding tot arts in de vorm van competenties in de rollen waarin de arts in diverse beroepssituaties moet kunnen functioneren. De eindtermen zijn in algemene zin beschreven en zijn te beschouwen als een minimum pakket van eisen om de maatschappij en in het bijzonder de patiënt de verzekering te geven op welk niveau de afgestudeerde arts als beginnend beroeps beoefenaar kan functioneren.”

Het Raamplan is niet in detail opgesteld zodat elk UMC zijn eigen invulling kan maken en het kan vertalen in haar eigen curriculum. De basiseisen van het Raamplan dienen wel in elke basisopleiding tot arts naar voor te komen, waardoor de patiënt de zekerheid heeft dat de afgestudeerde arts geschikt is om als beginnend beroepsbeoefenaar aan het werk te gaan.

Indeling van de studie

De studie geneeskunde duurt zes jaar en kent net als andere studies een bachelor-master structuur. De bacheloropleiding duurt drie jaar, evenals de volgende masteropleiding. Het switchen van universiteit tussen bachelor en master is niet mogelijk, in enkele zeer uitzonderlijke situaties wordt een uitzondering door een universiteit gemaakt.

Bij sommige van de masteropleiding is zij-instroom mogelijk. Je krijgt dan met je reeds behaalde bachelor van een andere opleiding toegang tot de master geneeskunde. Hieraan zijn specifieke toelatingseisen en programma’s verbonden. Meer informatie hierover vindt je bij de verschillende universiteiten.

Als je beide fasen met succes afrondt, ben je basisarts en kun je je inschrijven in het BIG-register.

Waar kun je studeren?

De opleiding geneeskunde kun je volgen aan de acht medische faculteiten in Nederland: Amsterdam UvA, Amsterdam VU, Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Utrecht.

Artseneed

Terug naar boven Stel uw vraag!