Over de districten

De KNMG kent een districtenstructuur. Districten geven advies en ondersteuning aan artsen op regionaal/ lokaal niveau. De kwaliteit van de beroepsuitoefening en van de volksgezondheid vormen daarbij het uitgangspunt. Kortom ontmoetingsplaatsen voor artsen op regionaal en lokaal niveau.

Het KNMG-district:

  • is een spreekbuis voor alle artsen in de regio
  • streeft geen materiële belangenbehartiging na
  • stelt de behoefte aan zorg en de organisatie ervan voorop
  • biedt een breed en toegankelijk artsenplatform
  • geeft steun bij regionale samenwerking rond zorginhoudelijke vraagstukken
  • werkt graag samen met andere belanghebbende partijen, waaronder andere regionale artsenorganisaties
  • Overzicht KNMG districten

Lidmaatschap KNMG-districten

Artsen die lid zijn van één van de federatiepartners van de KNMG, zijn automatisch verbonden aan de KNMG. Aan het lidmaatschap van de federatie KNMG is tevens een KNMG districtslidmaatschap gekoppeld. Een lid wordt aan de hand van de postcode van zijn woonadres ingedeeld in een district.

Veelgestelde vragen

Kan ik in een ander district ingedeeld worden?
U wordt standaard ingedeeld op basis van de postcode van uw woonadres. Indien u liever in een ander district ingedeeld wilt zijn vanwege uw werk, dan kunt u deze wijziging doorgeven via districten@fed.knmg.nl.

Hoe kan ik mijn woon en/of werkadres wijzigen?
Als lid van één van de federatiepartners van de KNMG, kunt u voor wijziging van woon- en/of werkadres terecht bij de ledenadministratie van uw eigen beroepsvereniging.

Staat uw vraag hier niet bij, of heeft u andere vragen? Dan kunt u het district of KNMG-landelijk benaderen:

Esmée Donker
KNMG, afdeling Beleid en Advisering
Telefoon: 030 - 28 23 827
E-mail: districten@fed.knmg.nl

Delen via

Terug naar boven Stel uw vraag!
Uw browser wordt niet ondersteund. Sommige functies van deze site werken mogelijk niet correct. Wij adviseren u een andere browser te gebruiken.