De KNMG ondersteunt artsen bij het maken van verantwoorde keuzes in de laatste levensfase, zodat de zorg aansluit op de wensen van patiënten. Maatschappelijke ontwikkelingen en behoeftes van patiënten zoals tijdig spreken over het levenseinde, de schriftelijke wilsverklaringen en de discussie over een ‘voltooid leven’ worden door de KNMG als speerpunten gezien waarbij het ondersteunen van artsen en patiënten altijd het uitgangspunt is.

KNMG-speerpunten voor het beleidsprogramma 'Passende zorg in de laatste levensfase':

  • Niet alles wat kan, hoeft
  • Wilsverklaring
  • Zelfbeschikking rond het levenseinde

Concreet gebeurt dit onder meer via standpunten, handreikingen en richtlijnen over medisch handelen bij het levenseinde, die ontstaan na zorgvuldige raadpleging van experts, artsen en belangenorganisaties. In het huidige maatschappelijk debat over het levenseinde komt vaak de wens op om zelf te kunnen bepalen hoe en wanneer men dood gaat.

De KNMG is namens artsen actief in dit debat. Zo mag een zelfbeschikkingswens wat de KNMG betreft nooit leiden tot een meewerkplicht voor de dokter. En wat betekent het als we het ondraaglijk en uitzichtloos lijden als criterium voor euthanasie los zouden laten? Hoe beschermen we kwetsbare ouderen, een rol die nu door artsen wordt vervuld? De KNMG onderzoekt deze vragen samen met alle relevante stakeholders en zal in de loop van 2017 haar opvattingen delen en bespreken met artsen en de samenleving.

Al enige jaren staat de KNMG artsen en patiënten bij in het omgaan met dilemma’s over passende zorg: hoever moeten artsen gaan met diagnostiek en behandeling in de laatste levensfase? Hoe kom je tot gedeelde besluitvorming? De KNMG blijft ook in 2017 met patiëntenorganisaties en andere betrokkenen aandacht vragen voor de uitgangspunten in het rapport Niet alles wat kan, hoeft. De KNMG doet dit door goede voorbeelden en praktische handvatten te verspreiden om met passende zorg aan de slag te gaan. In 2017 worden verder de handreikingen (voor arts en patiënt) over tijdig spreken over het levenseinde geactualiseerd.

KNMG nieuws

Delen via

Terug naar boven Stel uw vraag!
Uw browser wordt niet ondersteund. Sommige functies van deze site werken mogelijk niet correct. Wij adviseren u een andere browser te gebruiken.