Intercollegiale toetsing

Vanaf 1 januari 2009 in de regelgeving opgenomen dat een huisarts ten minste gemiddeld twee uur per jaar moet deelnemen aan geaccrediteerde intercollegiale toetsing, zoals FTO en supervisie (zie www.lhv.nl).

Deze toetsing is (vanaf 1 januari 2010) geaccrediteerd, wanneer deze wordt begeleid door een in het CHBB-register ingeschreven Erkend Kwaliteits Consulent (EKC) (zie www.chbb.nl). Intercollegiale toetsing moet plaatsvinden in een vaste groep van ten minste drie huisartsen.

Intercollegiale toetsing artsen in het buitenland

Ook een huisarts in het buitenland moet dus vanaf 1 januari 2009 deelnemen aan ten minste gemiddeld twee uur per jaar geaccrediteerde intercollegiale toetsing om voor (maximale) herregistratie in aanmerkingen te komen. Indien hieraan niet of niet in voldoende mate is deelgenomen, is herregistratie voor beperkte periode mogelijk (zie www.knmg.nl - Beleidsregels 2011 Artikel 26).

Op verzoek van de RGS (voormalig HVRC) zal het ABC1 beoordelen of accreditatie kan worden verleend aan (experimentele) "toetsing-op-afstand", waarbij bijvoorbeeld via een beeld- en geluidsverbinding een aantal huisartsen in het buitenland een (internationale) toetsgroep vormen, met een (Nederlandse) EKC. Voor nadere informatie hierover kunt u contact opnemen met het Landelijk Implementatie Netwerk Kwaliteitsbeleid Huisartsenzorg (LINKH) via www.linkh.nl (Huisarts in het buitenland).

Terug naar boven Stel uw vraag!