Erkenning buitenlands diploma

Sinds 18 januari 2016 is nieuwe Europese regelgeving voor buitenslands gediplomeerden van kracht. Het doel hiervan is het verder stimuleren van de arbeidsmobiliteit.  In deze handleiding staat beschreven wat er van u wordt verwacht.

Wat is er veranderd?

Voorheen leidde erkenning van een opleidingstitel altijd tot inschrijving in het specialisten- of profielartsenregister. Sinds januari 2016 gelden aanvullende eisen voor inschrijving in het register. De belangrijkste aanvullende eisen zijn:

  • Van uw werkzaamheden als geneeskundig specialist worden bewijsstukken verlangd;
  • U dient deelname aan deskundigheidsbevordering op te geven als uw specialistendiploma meer dan vijf jaar geleden is afgegeven;
  • Voor erkenning kan het doorlopen van een aanpassingsstage worden gevraagd;
  • De RGS toetst uw taalvaardigheid als dat niet al in de procedure bij het BIG-register is gebeurd.

U kunt met één aanvraag verzoeken om erkenning en registratie.

Documenten

Lees ook: regelgeving RGS

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bureau Registratiecommissie, afdeling Buitenslands Gediplomeerden.

Terug naar boven Stel uw vraag!
Uw browser wordt niet ondersteund. Sommige functies van deze site werken mogelijk niet correct. Wij adviseren u een andere browser te gebruiken.