College Geneeskundige Specialismen (CGS)

Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) stelt regels vast voor de opleidingen, de erkenning van opleidingen en opleiders en de (her)registratie van specialisten en profielartsen. In het CGS zitten artsen en bestuurders, voorgedragen door beroeps- en brancheorganisaties.

  Actuele thema's

  Leden CGS

  Het CGS bestaat uit dertien leden. Het presidium van het CGS wordt gevormd door prof. dr. F. Scheele (voorzitter), dr. M.B.M. Soethout (vice-voorzitter) en drs. J.D. Beugelaar (vice-voorzitter).

  Commissies

  In voorkomende gevallen stelt het CGS commissies in voor advies.

  Ontstaan CGS

  Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) is in 2010 ontstaan uit het Centraal College Medische Specialismen (CCMS), het College voor Huisartsgeneeskunde, Verpleeghuisgeneeskunde en medische zorg voor verstandelijk gehandicapten (CHVG) en het College voor Sociale Geneeskunde (CSG).

  Taken CGS

  De taken van het CGS staan beschreven in artikel 11 van de Regeling. De belangrijkste taken zijn:

  • Instellen en opheffen van specialismen en profielen
  • Vaststellen van eisen voor de medische vervolgopleidingen in Nederland
  • Vaststellen van eisen voor registratie en herregistratie van specialisten en profielartsen

  Zie ook:

  Delen via

  Terug naar boven Stel uw vraag!
  Uw browser wordt niet ondersteund. Sommige functies van deze site werken mogelijk niet correct. Wij adviseren u een andere browser te gebruiken.