Regelgeving

Hier kunt u de vigerende en de ontwerpregelgeving vinden. Ook verwijzingen naar de oude regelgeving die in sommige gevallen nog van toepassing is, treft u hieronder aan. Naast de collegeregelgeving en de opleidingsplannen kunt u hier tevens vinden de beleidsregels van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS), die de collegeregelgeving nader invullen.

Kaderbesluiten

Besluit Status
CCMS huidig oud
CHVG huidig oud
CSG huidig oud

Herregistratie-eisen

Besluit Status
Specialisten huidig
Profielartsen huidig toekomst

Buitenslands gediplomeerden

Besluit Status
Buitenslands gediplomeerden huidig
Buitenslands gediplomeerde profielartsen huidig

Specifieke besluiten en opleidingsplannen

Besluit Status
Anesthesiologie huidig oud
Arbeid en gezondheid - bedrijfsgeneeskunde huidig
Arbeid en gezondheid - verzekeringsgeneeskunde huidig
Bedrijfsgeneeskunde huidig
Beleid en advies (profiel) huidig
Cardiologie huidig toekomst oud
Cardio-thoracale chirurgie huidig oud
Dermatologie en venerologie huidig oud
Donorgeneeskunde (profiel) huidig oud
Forensische geneeskunde (profiel) huidig
Geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten huidig oud
Heelkunde huidig oud
Huisartsgeneeskunde huidig oud
Infectieziektebestrijding (profiel) huidig
Internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde (profiel) huidig oud
Interne geneeskunde huidig oud
Jeugdgezondheidszorg (profiel) huidig
Keel-neus-oorheelkunde huidig
Kindergeneeskunde huidig
Klinische genetica huidig oud
Klinische geriatrie huidig oud
Longziekten en tuberculose huidig toekomst oud
Maag-darm-leverziekten huidig oud
Maatschappij en gezondheid huidig
Medische microbiologie huidig oud
Medische milieukunde (profiel) huidig
Neurochirurgie huidig oud
Neurologie huidig oud
Nucleaire geneeskunde huidig oud
Obstetrie en gynaecologie huidig oud
Orthopedie huidig oud
Oogheelkunde huidig oud
Pathologie huidig oud
Plastische chirurgie huidig oud
Psychiatrie huidig oud
Radiologie huidig oud
Radiotherapie huidig oud
Revalidatiegeneeskunde huidig oud
Reumatologie huidig oud
Sociaal medische indicatiestelling en advisering (profiel) huidig
Specialisme ouderengeneeskunde huidig oud
Spoedeisende geneeskunde (profiel) huidig oud
Sportgeneeskunde huidig oud
Tuberculosebestrijding (profiel) huidig
Urologie huidig oud
Verslavingsgeneeskunde (profiel) huidig oud
Verzekeringsgeneeskunde huidig
Ziekenhuisgeneeskunde (profiel) huidig oud

Regeling specialismen en profielen geneeskunst

In de Regeling specialismen en profielen geneeskunst is de instelling van het College Geneeskundige Specialismen (CGS), de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) en de Advies- en Geschillencommissie vastgelegd. Meer informatie >

Reglement van orde

Toetsingskader CGS

Vragen over regelgeving

Voor vragen over de regelgeving in algemene zin kunt u terecht bij: Mr. M.C.J. Rozijn, secretaris CGS (cgs@fed.knmg.nl of 030-28 23 281).

Voor vragen over uitvoerings- of individuele aspecten van de regelgeving kunt u terecht bij het bureau registratiecommissies (brc@fed.knmg.nl of 030-28 23 833).

Terug naar boven Stel uw vraag!
Uw browser wordt niet ondersteund. Sommige functies van deze site werken mogelijk niet correct. Wij adviseren u een andere browser te gebruiken.