Over GAIA

GAIA staat voor Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie. Als arts kunt u in GAIA een persoonlijk dossier activeren. Al uw deskundigheidsbevordering staat dan overzichtelijk en digitaal bij elkaar. Nederlandse scholingen komen automatisch in uw dossier, andere deskundigheidsbevordering kunt u zelf toevoegen. Voor uw herregistratie kunt u uw GAIA-dossier rechtstreeks aanbieden bij de RGS.

Diverse partijen houden zich bezig met accrediteren van nascholing, het bijhouden van de nascholingsuren en de herregistratie. Doordat zij allemaal GAIA gebruiken verlopen de processen eenvoudig en eenduidig.

Wie gebruikt GAIA en waarvoor?

Aanbieder van bij- en nascholing

Organiseert een scholing en kan deze via GAIA laten accrediteren door de wetenschappelijke vereniging. Na afloop van een scholing voert de aanbieder de deelnemerslijst in via GAIA. De scholingsuren worden digitaal bijgeschreven in het GAIA-dossier van de artsen.

   Wetenschappelijke vereniging

   Ontvangt via GAIA een aanvraag voor accreditatie van een aanbieder. Beoordeelt de scholing en bepaalt hoeveel accreditatie-uren dit ‘waard’ is. De vereniging zet alle scholingen in een congresagenda. Artsen kunnen zo makkelijk kiezen uit de geaccrediteerde nascholingen.

   Medisch specialist of profielarts

   Bewaart gegevens over deskundigheidsbevordering digitaal in een persoonlijk GAIA-dossier. Bij herregistratie stuurt de arts dit  overzicht van deskundigheidsbevordering naar de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). Dit kan rechtstreeks vanuit GAIA of per post.

   Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS)

   De RGS toetst of een arts voldoet aan de herregistratie-eisen. Deskundigheidsbevordering is daar een onderdeel van. De RGS ontvangt deze gegevens via GAIA.

   Lees meer

   Nieuws

   Terug naar boven Stel uw vraag!
   Uw browser wordt niet ondersteund. Sommige functies van deze site werken mogelijk niet correct. Wij adviseren u een andere browser te gebruiken.