Hoe werkt het?

Wat is het opleidingsregister?

Het opleidingsregister geeft duidelijkheid over welke personen in opleiding zijn tot geneeskundig specialist of profielarts. De inschrijving in het register verloopt via MijnRGS en vindt plaats voor de duur van de opleiding. 

In dit register staan alle personen ingeschreven die in opleiding zijn tot geneeskundig specialist of profielarts. De RGS voert wijzigingen in het opleidingsregister door en kan een inschrijving doorhalen. Denk bijvoorbeeld aan een wijziging van de deeltijdfactor, een onderbreking, verandering van werkgever of een zwangerschapsverlof. Artsen in opleiding tot specialist (aios) voeren een aanvraag hiervoor in MijnRGS in.

Inschrijving opleidingsregister

U dient zelf uw aanvraag in voor inschrijving in het opleidingsregister bij de RGS. U kunt zo’n aanvraag pas indienen als u:

 • een opleidingsplaats heeft verworven;
 • beschikt over een bewijs van inschrijving in het BIG-register;
 • de kosten voor inschrijving in het Opleidingsregister heeft voldaan*.

Inschrijven in het opleidingsregister verloopt via: MijnRGS
Let op: U dient zich voor de start van de opleiding aan te melden via MijnRGS. Als u zich te laat aanmeldt, heeft dit consequenties voor de startdatum van uw opleiding.


* Voor aios bestaat de mogelijkheid het tarief voor registratie in het opleidingsregister ná inschrijving te betalen. De factuur kan op twee momenten worden voldaan: bij de aanmelding van de aios in MijnRGS of bij de start van de opleiding. Als de factuurdatum problemen oplevert met het declareren bij de werkgever, kunt u contact opnemen met de helpdesk van MijnRGS.

Nog even de vereisten op een rij:

 • U bent als arts ingeschreven in het BIG-register;
 • U hebt een arbeidsovereenkomst voor de duur van de opleiding;
 • U volgt een opleidingsschema dat overeenkomt met de opleidingseisen van het CGS en het landelijk opleidingsplan;
 • U volgt de opleiding op een door de RGS erkende opleidingslocatie.

Meer informatie over de inschrijving vindt u bij MijnRGS en in de regelgeving van het CGS.

Individualisering opleidingsduur

Sinds januari 2015 kunnen alle aios een verkorting van de opleidingsduur krijgen op basis van verworven competenties. Daardoor is het mogelijk om competentiegerichte opleidingen op maat te creëren.

Zowel de eerder (vóór de opleiding) verworven competenties als het sneller (tijdens de opleiding) verwerven van competenties kunnen leiden tot een korter opleidingstraject.

  Geïntensiveerd begeleidingstraject

  Als er twijfel is over de geschiktheid van de aios kan de opleidingsgroep een geïntensiveerd begeleidingstraject starten. Doel van dit traject is om de aios de gelegenheid te bieden om zich, onder intensieve begeleiding, alsnog te bekwamen in de onderdelen (competenties) waarover twijfels zijn. De RGS heeft een stappenplan ontwikkeld voor de opleider en de aios.

  Wijzigingen tijdens de opleiding

  Voor wijzigingen van het opleidingsschema heeft u de instemming van de oordelend opleider nodig. Deze opleider heeft zicht op het totale curriculum van de aios en is in staat een oordeel te geven over de nieuwe indeling van de opleidingsonderdelen. Een aanvraag tot wijziging dient u in via MijnRGS. Wijzigingen van het opleidingsschema geeft u zo snel mogelijk  door aan de RGS, zodat het opleidingsregister een actueel overzicht geeft van instelling(en) waar u wordt opgeleid.

  Geschil

  Bent u het niet eens met een besluit van uw opleider, opleidingsinrichting of opleidingsinstituut over uw opleiding en wilt u daartegen bezwaar maken, dan kunt u een geschil aanhangig maken.

  Terug naar boven Stel uw vraag!
  Uw browser wordt niet ondersteund. Sommige functies van deze site werken mogelijk niet correct. Wij adviseren u een andere browser te gebruiken.