Spreken over het levenseinde

Het gesprek tussen de patiënt en de dokter over de laatste fase van het leven begint vaak te laat. En gaat daardoor niet zelden gepaard met teleurstellingen, onbegrip en het gevoel te laat te zijn om nog wezenlijke besluiten te nemen. Een tijdig gesprek over het naderend overlijden is niet makkelijk, maar wel belangrijk. Het voorkomt misverstanden over de hulpverlening bij het sterven. De KNMG biedt artsen en patiënten houvast met een handreiking. De KNMG heeft de publieksversie ontwikkeld met patiëntenorganisaties en ouderenbonden. De artsenversie en de publieksversie bevatten dezelfde gesprekspunten om de vragen en verwachtingen van patiënten over hun levenseinde te verkennen. Zoals de (on)mogelijkheden van behandeling, aanwezigheid en betekenis van wilsverklaringen, de opname in ziekenhuis, verpleeghuis of hospice, euthanasie en orgaandonatie. De handreiking benadrukt dat het perspectief van de patiënt in het gesprek centraal moet staan: wat vindt de patiënt echt van belang in deze laatste levensfase? Waar is de patiënt bang voor?

KNMG nieuws

KNMG standpunten | richtlijnen | informatie

Wilt u een hoge resolutie ontvangen voor eigen drukwerk, neemt u dan contact op met de afdeling communicatie: communicatie@fed.knmg.nl of 030 – 282 38 43.

KNMG columns

Artsen moeten kwetsbare ouderen realistische informatie geven over de kans op een succesvolle reanimatie. Bij voorkeur in een gesprek over de totale zorg rond het levenseinde. Brenda Ott, kaderhuisarts ouderengeneeskunde, vertelt hoe ze het niet-reanimeren-besluit ter sprake bracht bij een oudere patiënte en geeft tips voor zo’n gesprek.

Bron: Medisch Contact
Lees ook het Medisch Contact-artikel: Bespreek reanimatie tijdig met patiënt

Zie ook: Multidisciplinaire Richtlijn Besluitvorming over reanimatie (Verenso, NHG, V&VN)

Delen via

Terug naar boven Stel uw vraag!