Mag een behandelend arts medische informatie verstrekken aan de advocaat van zijn patiënt?

Casus

“Een patiënt van mij is verwikkeld in een juridische procedure. Zijn advocaat heeft mij nu schriftelijk benaderd met het verzoek om, ten behoeve van die procedure, het volledige medische dossier te verstrekken. De patiënt heeft een volmacht getekend, maar mag ik het medische dossier zomaar aan een advocaat verstrekken, zodat de gegevens mogelijk in een juridische procedure worden gebruikt?” 

Antwoord

De advocaat die de belangen van de patiënt behartigt kan worden gezien als een verlengstuk van de patiënt. Met een machtiging van de patiënt mag de advocaat dan ook rechtstreeks medische informatie ontvangen. 

Toelichting

Een patiënt kan om diverse redenen een advocaat in de arm nemen. De advocaat treedt daarbij op als gemachtigde (vertegenwoordiger) van de patiënt. Om zijn cliënt zo goed mogelijk juridisch te kunnen bijstaan, is het soms nodig om te beschikken over (een relevant deel) van het medische dossier. Omdat de advocaat kan worden gezien als een verlengstuk van de patiënt, mag hij deze gegevens - met toestemming van de patiënt - ontvangen.

Overigens mag daarbij het privacybelang van een ander niet worden geschaad. Dat is bijvoorbeeld het geval als in het medische dossier gegevens staan over een andere persoon. Die gegevens uit het medische dossier mag de arts niet aan de advocaat verstrekken.

Het is aan de advocaat en zijn cliënt om te bepalen of de gegevens uit het medische dossier al dan niet in de juridische procedure worden gebruikt. Overigens vereist de interpretatie van medische gegevens specifieke deskundigheid. Om die reden hecht de KNMG er waarde aan dat advocaten een medisch adviseur inschakelen. 

Oordeel of prognose?

Een behandelend arts wordt geadviseerd geen oordelen of prognoses over zijn patiënt te verstrekken. Als een advocaat daar om verzoekt, kan de arts aangeven dat hij slechts feitelijke gegevens kan verstrekken en dat de advocaat voor een oordeel of prognose een onafhankelijke medisch adviseur moet inschakelen. Dit geldt in het bijzonder bij echtscheidingen, of als het gaat om het toewijzen van de kinderen aan een van de ouders. In die gevallen heeft de advocaat, zoals hierboven al aangegeven, alleen recht op gegevens over de eigen cliënt. 

Afstemmen met patiënt

Heeft de behandelend arts ondanks de getekende machtiging twijfels over het verstrekken van het medische dossier aan de advocaat, dan doet hij er verstandig aan om met de patiënt af te stemmen.

Meer informatie over gegevensverstrekking in het kader van letselschade en private schadeverzekeringen is te vinden in de KNMG-‘richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens’ (2010)  (hoofdstuk 3.12).

Delen via

Terug naar boven Stel uw vraag!