Delen via

Geneesmiddelen (voorschrijven)

Praktijkdilemma's over geneesmiddelen en voorschrijven.

Overige vragen

 • Mag ik nog wel handgeschreven recepten indienen bij de apotheek?

  Ja, de apotheek moet de mogelijkheid om handgeschreven recepten in te dienen openhouden. Als u valt onder een van de uitzonderingen genoemd in artikel 4 van de Richtlijn, bent u immers niet verplicht om een geneesmiddel elektronisch voor te schrijven. Gemakzucht valt niet onder die uitzonderingen.
 • Ik schrijf familie soms medicatie voor. Moet dat voortaan ook elektronisch?

  Ja, tenzij u zich kunt beroepen op een van de uitzonderingen uit artikel 4 van de richtlijn. Overigens schrijft de KNMG-richtlijn Niet-aangaan of beëindiging van de geneeskundige behandelingsovereenkomst (2005) voor om niet in te gaan op een verzoek van een familielid of goede bekende om hem te behandelen. Als arts zou u daardoor onvoldoende professionele distantie kunnen nemen. Dat is niet in overeenstemming met uw professionele verantwoordelijkheid.
 • Is het elektronisch aanbieden van recepten via een open lijn naar de apotheek wel veilig?

  Dat hangt er van af. Dat is wel het geval als het recept wordt verstuurd vanuit een webbrowser of naar een webserver met een SSL- of TLS-verbinding (Secure Sockets Layer resp. Transport Layer Security, te herkennen aan https://...). Op grond van de NEN norm 7512 (Vertrouwensbasis voor gegevensuitwisseling) dient de verbinding waarlangs recepten aan een apotheek worden aangeboden versleuteld te zijn. Wie een recept verstuurt via een onbeveiligde verbinding naar de apotheek, handelt in strijd met artikel 13 van de Wet bescherming persoonsgegevens. Elke voorschrijver heeft hierin dus een eigen verantwoordelijkheid.
 • Ik schrijf als bedrijfsarts incidenteel medicatie voor. Moet dat voortaan ook elektronisch?

  De uitzondering zoals genoemd in artikel 4, sub c, is hier van toepassing. Als u slechts zelden UR-geneesmiddelen voorschrijft, hoeft u dat niet elektronisch te doen. Als u zich maar wel kunt verantwoorden voor de bewaking van de voorschriften op een wijze alsof het ingevoerd was in een elektronisch voorschrijfsysteem.
 • Moet ik herhaalrecepten ook elektronisch voorschrijven?

  Inderdaad. Daarmee kunnen risico’s op ongelukken worden vermeden wanneer in de tussenliggende periode een wijziging is opgetreden in het gebruik van andere medicatie.
 • Kan ik in de nachtdienst het recept telefonisch blijven doorgeven?

  Ervan uitgaande dat u zich ’s nachts thuis bevindt, waar u geen toegang heeft tot een elektronisch voorschrijfsysteem, is het toegestaan om het recept telefonisch door te geven. Wel dient u het voorschrift achteraf (bij voorkeur de volgende werkdag) alsnog in het elektronisch voorschrijfsysteem in te voeren.

Zie ook

Delen via

Terug naar boven
Uw browser wordt niet ondersteund. Sommige functies van deze site werken mogelijk niet correct. Wij adviseren u een andere browser te gebruiken.
Cookie instellingen aanpassen

Deze pagina maakt gebruik van cookies voor optimale werking van de website en kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik. Door verder gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord. Voor meer informatie over cookies zie onze cookieverklaring. disclaimer