Opleidingstitel/diploma

Nadat u de Nederlandse opleiding succesvol hebt afgerond, ontvangt u digitaal uw diploma geneeskundig specialist of uw diploma profielarts. Dit diploma is uw opleidingstitel. U heeft het nodig voor uw inschrijving in een register van de RGS. Daarnaast is dit diploma van belang als u buiten Nederland als specialist wilt werken.

Registratie

Na afronding van de opleiding kunt u zich laten inschrijven in het register van geneeskundig specialisten of profielartsen van de RGS. De inschrijving is verplicht als u in Nederland de wettelijk beschermde specialistentitel of de profielartsentitel van de KNMG voert. De aanvraag dient u in bij de RGS.

  • Stuur het c-formulier/eindverklaring/voltooiingsverklaring (origineel) op naar de RGS, afdeling opleidingen, Postbus 20053, 3502 LB  Utrecht. Het c-formulier kunt u downloaden op de pagina Downloads en FAQ's.
  • U ontvangt bericht van ons wanneer u een registratieverzoek digitaal via MijnRGS kunt starten.
  • Nadat het besluit tot registratie genomen is ontvangt u digitaal bericht dat u de besluitbrief digitaal kunt inzien in MijnRGS.

Inschrijving in een specialistenregister of profielartsenregister is alleen mogelijk als u:

  • zonder voorwaarden bent ingeschreven in het register van artsen, als bedoeld in artikel 3 van de Wet BIG;
  • beschikt over een opleidingstitel als specialist of profielarts of beschikt over een erkenning van beroepskwalificaties;
  • niet door een rechterlijke uitspraak (tijdelijk) geschorst bent.

Voor artsen met een buitenlandse opleiding gelden aanvullende registratie-eisen. Zie: buitenlands gediplomeerden.

Tarieven inschrijving opleidingsregister

Voor inschrijving in het opleidingsregister geldt een kostendekkend tarief. Hier vindt u de tarieven (alle tarieven zijn inclusief 21% BTW).

Eerste registratie in specialistenregister (per verzoek)

Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde € 521,81
Arts voor verstandelijk gehandicapten € 521,81
Huisarts € 521,81
Medisch specialist (incl. SEH-arts en ziekenhuisarts) € 521,81
Sociaal-geneeskundige (incl. profielen) € 521,81
Specialist ouderengeneeskunde € 521,81
Verslavingsarts € 521,81
Terug naar boven Stel uw vraag!
Uw browser wordt niet ondersteund. Sommige functies van deze site werken mogelijk niet correct. Wij adviseren u een andere browser te gebruiken.