Welkom

Van harte welkom op de webpagina van KNMG District XI Limburg! Hier kunt u meer informatie vinden over District Limburg en de activiteiten die wij voor u organiseren.

De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (KNMG) maakt zich sinds de oprichting in 1849 sterk voor de kwaliteit van de medische beroepsuitoefening en de volksgezondheid. Artsen en studenten geneeskunde die lid zijn van één van de federatiepartners van de KNMG, zijn automatisch verbonden aan de KNMG. Naast het landelijk bestuur kent de KNMG regionaal actieve districten.

Deze districten streven de gemeenschappelijke doelstellingen na die door de landelijke federatiepartners zijn geaccordeerd. Naast de gezamenlijke doelstellingen kan ieder district eigen doelstellingen nastreven die meer aansluiten op de behoeften en wensen van de regio die door het district wordt vertegenwoordigd.

Om een meerwaarde te bieden voor studenten en (oud-)artsen in de regio Limburg, is het belangrijk om een duidelijke visie te hebben. Als District Limburg hebben wij enerzijds het doel de immateriële belangen van Limburgse leden te behartigen door de regionale ‘oren en oren’ van de KNMG te zijn en anderzijds de Limburgse leden te verbinden, van geneeskundestudent tot gepensioneerd arts. Door het aanbieden van kwalitatief hoogwaardige themabijeenkomsten en nascholing met daaraan gekoppeld een sociaal karakter hopen wij discussie te stimuleren en collegae de gelegenheid te geven van elkaar te leren en ervaringen te delen. Opmerkingen uit deze bijeenkomsten gebruiken wij voor het opstellen of aanpassen van KNMG-richtlijnen op landelijk niveau.

Doelstellingen KNMG District XI Limburg voor 2016:

  1. het verbinden van KNMG leden in Limburg (de verschillende geneeskundige beroepsgroepen, artsen in opleiding en studenten (geneeskunde en Arts-Klinisch Onderzoeker);
  2. een platform bieden voor professionalisering van de beroepsuitoefening;
  3. KNMG leden in Limburg ondersteunen bij het ontwikkelen van hun carrière
  4. debat en meningsvorming stimuleren betreffende maatschappelijke ontwikkelingen in de geneeskunde en gezondheidszorg;
  5. contact met de regionale gezondheidszorg, regionale overheden en andere relevante regionale partners onderhouden en zo doende op de hoogte te blijven van lokale en regionale ontwikkelingen en beleidsvoornemens;
  6. het onder de aandacht brengen van landelijke KNMG standpunten en richtlijnen bij de regionale studenten en artsen.

U wordt standaard ingedeeld op basis van de postcode van uw woonadres. Indien u liever in een ander district ingedeeld wilt zijn vanwege uw werk, dan kunt u deze wijziging doorgeven via districten@fed.knmg.nl.

Delen via

Terug naar boven Stel uw vraag!