Welkom

Van harte welkom op de webpagina van KNMG District XI Limburg! Hier kunt u meer informatie vinden over District Limburg en de activiteiten die wij voor u organiseren.

De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (KNMG) maakt zich sinds de oprichting in 1849 sterk voor de kwaliteit van de medische beroepsuitoefening en de volksgezondheid. Artsen en studenten geneeskunde die lid zijn van één van de federatiepartners van de KNMG, zijn automatisch verbonden aan de KNMG.

Naast het landelijk bestuur kent de KNMG regionaal actieve districten. Deze districten streven de gemeenschappelijke doelstellingen na die door de landelijke federatiepartners zijn geaccordeerd. Naast de gezamenlijke doelstellingen kan ieder district eigen doelstellingen nastreven die meer aansluiten op de behoeften en wensen van de regio die door het district wordt vertegenwoordigd.

U wordt standaard ingedeeld op basis van de postcode van uw woonadres. Indien u liever in een ander district ingedeeld wilt zijn vanwege uw werk, dan kunt u deze wijziging doorgeven via districten@fed.knmg.nl.

Missie KNMG District Limburg:

Om een meerwaarde te bieden voor studenten en (oud-)artsen in de regio Limburg, is het belangrijk om een duidelijke missie te hebben. Het Bestuur van KNMG District Limburg heeft ervoor gekozen om niet jaarlijks specifieke doelstellingen op te stellen, maar een missie te formuleren waar het district voor langere tijd naar handelt. De missie van KNMG District Limburg luidt:

District Limburg streeft ernaar de immateriële belangen van Limburgse leden te behartigen door de regionale ‘oren en ogen’ van de KNMG te zijn, hen te ondersteunen in de beroepsbeoefening en –ontwikkeling, en de Limburgse leden te verbinden, van geneeskundestudent tot en met gepensioneerd arts.”

Uit deze missie volgt wel jaarlijks een activiteitenplan en –kalender die aan het einde van het jaar geëvalueerd zullen worden in het jaarverslag. Op de jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst worden deze documenten gepresenteerd aan de aanwezigen.

Door het aanbieden van kwalitatief hoogwaardige themabijeenkomsten en nascholing met daaraan gekoppeld een sociaal karakter hopen wij discussie te stimuleren en collegae de gelegenheid te geven van elkaar te leren en ervaringen te delen. Opmerkingen uit deze bijeenkomsten gebruiken wij voor het opstellen of aanpassen van KNMG-richtlijnen op landelijk niveau.

Delen via

Terug naar boven Stel uw vraag!
Uw browser wordt niet ondersteund. Sommige functies van deze site werken mogelijk niet correct. Wij adviseren u een andere browser te gebruiken.