Procedure nieuwe erkenning

Een instelling kan pas aios opleiden als de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) de instelling heeft erkend voor de opleidingsonderdelen van het specialisme of profiel waarin de aios wordt opgeleid. De procedure tot erkenning neemt 6 tot 8 maanden in beslag. Let er dus op dat u de erkenning tijdig aanvraagt.

Erkenning als opleider, opleidingsinrichting voor de praktijkopleiding of opleidingsinstituut voor het theoretisch onderwijs vraagt u aan bij de RGS. Aan de aanvraag tot erkenning zijn kosten verbonden.

De RGS neemt een verzoek in behandeling zodra een volledige aanvraag en de betaling zijn ontvangen. Voordat de RGS een besluit kan nemen over het verzoek tot eerste erkenning als opleidingsinrichting, moet visitatie plaatsvinden. Bij hernieuwing van een erkenning kan ook besloten worden tot visitatie.

Een eerste erkenning is maximaal twee jaar geldig, hernieuwing van de erkenning kan voor maximaal vijf jaar plaatsvinden.

Vraag nieuwe erkenning aan

Procedure bij bestaande erkenning

De RGS stelt de opleider en de opleidingsinrichting acht maanden voor de einddatum van de lopende erkenning op de hoogte en zendt de relevante formulieren toe. 

Voor de opleidingen huisartsgeneeskunde, specialisme ouderengeneeskunde, geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten, tropengeneeskunde en verslavingsgeneeskunde gelden afwijkende regels.

Meer informatie?

Overzicht erkende opleidingsinrichtingen

Terug naar boven Stel uw vraag!
Uw browser wordt niet ondersteund. Sommige functies van deze site werken mogelijk niet correct. Wij adviseren u een andere browser te gebruiken.