Een verantwoorde medische beroepsuitoefening vereist een hoge mate van professionaliteit. De KNMG ondersteunt artsen in het borgen en versterken van hun medische professionaliteit en werkt intensief samen met beroeps- en brancheorganisaties.

KNMG-speerpunten voor het beleidsprogramma 'Versterken van de medische professional':

 • Medisch leiderschap
 • Optimaal functioneren van de arts
 • Herziening wet BIG
 • Openheid na incidenten

Het relatief nieuwe begrip ‘medisch leiderschap’, ofwel verantwoordelijkheid nemen voor het volledige zorgproces rond de patiënt, is ook gericht op versterken van professioneel medisch handelen. Het vereist dat artsen oog hebben voor de invloed van maatschappelijke ontwikkelingen in de spreekkamer. De KNMG stimuleert dit en werkt hierbij samen met het Platform Medisch Leiderschap.

De afgelopen decennia ontwikkelden diverse artsenorganisaties een veelomvattend systeem van kwaliteitsbewaking, -verbetering en -borging. De KNMG stimuleert en ondersteunt de medische beroeps- en wetenschappelijke verenigingen met een visiedocument Optimaal functioneren van artsen om dit systeem verder te ontwikkelen en te verbeteren. Ook wordt gekeken naar goede manieren om (dreigend) disfunctioneren af te wenden of aan te pakken, bijvoorbeeld door het uitbouwen van het hulpprogramma ABS-artsen voor artsen met verslavingsproblemen.

Ook helpt de KNMG artsen via gedragsregels en richtlijnen bij de invulling van hun professioneel handelen en mengt zij zich actief in wetgevingsprocessen die de medische beroepsuitoefening beïnvloeden, zoals de herziening van de Wet Beroepsuitoefening Individuele Gezondheidszorg (BIG).

Meer in het algemeen stimuleert de KNMG een open communicatie over incidenten. Een arts die tijdig en adequaat een patiënt informeert en begeleidt na een incident draagt bij aan (herstel van) het onderlinge vertrouwen en aan het maatschappelijk vertrouwen in de beroepsgroep als geheel. Ook geeft het de beste kans dat de zorg leert van incidenten. De KNMG zet daarbij ook in op adequate ondersteuning voor artsen bij het omgaan met de emotionele impact van ernstige incidenten op hen zelf. Dit voorkomt verminderd functioneren door emotionele klachten en draagt uiteindelijk ook bij aan het werkplezier van artsen.

KNMG nieuws

Interviews

 • "We willen artsen graag concrete hulp bieden"

  Wat doet de KNMG voor u? En wie doen dat? In deze rubriek vertellen experts van de KNMG over hun werk. Deze keer: beleidsadviseur dr. Marlies de Rond. Van oorsprong verpleegkundige en gezondheidswetenschapper, nu secretaris van het Platform Medisch Leiderschap en projectleider van ABS-artsen, een steunpunt van de KNMG voor artsen die kampen met problematisch middelengebruik.

 • “Waar begint vertrouwen, waar houdt controle op?”

  Wat doet de KNMG voor u? En wie doen dat? Rudi van Reenen, hoofd stafbureau Opleiding & Registratie, over de transitie die momenteel plaatsvindt in de regelgeving en de uitvoering daarvan: van focus op controle naar meer vertrouwen.

 • 'Meeleven is niet hetzelfde als een fout erkennen'

  Hilde van der Meer, beleidsadviseur gezondheidsrecht, over het KNMG-speerpunt Openheid na incidenten: ‘Dokters denken nog vaak dat je niet mag zeggen dat er iets fout is gegaan. Dat mag wel! Evenals meeleven met de patiënt. Maar aansprakelijkheid erkennen niet, dat vergt onderzoek.'

Delen via

Terug naar boven Stel uw vraag!
Uw browser wordt niet ondersteund. Sommige functies van deze site werken mogelijk niet correct. Wij adviseren u een andere browser te gebruiken.