Over de RGS

De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS):

  • voert regels uit van het College Geneeskundige Specialismen (CGS) en is verantwoordelijk voor de handhaving van en het toezicht op de regelgeving voor de opleidingen tot geneeskundig specialist en profielarts, erkenningen van opleiders en opleidingen en (her)registratie van specialisten en profielartsen;
  • is verantwoordelijk voor de uitvoering van de registratie van geneeskundig specialisten in Nederland. De arts die is ingeschreven in een specialisten- of profielartsenregister heeft het recht om de betreffende wettelijk erkende specialisten- of profielartsentitel met het dienstmerk KNMG te voeren.

De samenleving moet er op kunnen vertrouwen dat degenen die een titel als geneeskundig specialist of profielarts voeren terecht in het betreffende register staan ingeschreven. De RGS speelt hiermee een belangrijke rol bij de bevordering van de kwaliteit van de opleiding en de beroepsuitoefening van geneeskundig specialisten en profielartsen.

Leden en adviseurs RGS

De RGS bestaat uit een voorzitter, drie vicevoorzitters, circa 50 leden en adviseurs.
De samenstelling van de RGS staat beschreven in de Regeling.
Het dagelijks bestuur bestaat uit J.H. Blaauw (voorzitter), dr. H.J.L. Brackel, drs. V.A.J. Slenter, drs. R.L.S. Weersma (vicevoorzitters) en mr. F.J.M. Vinkesteijn (bestuurssecretaris).

Governancecode en Reglement van Orde

De Governance code maakt duidelijk hoe de RGS omgaat met goed bestuur, kwaliteit, toezicht en verantwoording. Met deze code maakt de RGS transparant waar artsen en anderen de RGS op kunnen aanspreken.  In het Reglement van Orde zijn regels over de werkwijze, besluitvorming en commissies opgenomen.

Ontstaan RGS

In 1931 werd de eerste registratiecommissie opgericht: de Specialisten Registratie Commissie (SRC). Daarmee is de basis gelegd voor de opleidings- en registratiefunctie van de KNMG. De ontwikkelingen in de daaropvolgende decennia hebben uiteindelijk geleid tot drie registratiecommissies (MSRC, HVRC en SGRC). Dit is te lezen in het historisch overzicht opleiding en registratie specialisten.

Tot in het eerste decennium van de 21e eeuw heeft dat systeem goed gefunctioneerd. Ontwikkelingen in de (zorg)markt en modernisering en uniformering van de medische vervolgopleidingen resulteerden in een fusie van de drie voormalige Colleges in het nieuwe College Geneeskundig Specialismen (CGS).  Als logisch gevolg hiervan besloot het federatiebestuur van de KNMG tot samenvoeging van de drie registratiecommissies, de Huisarts, Verpleeghuisarts en arts voor verstandelijk gehandicapten Registratie Commissie (HVRC), de Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) en de Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie (SGRC).

Op  1 januari 2013 ging de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) van start.

Delen via

Terug naar boven Stel uw vraag!
Uw browser wordt niet ondersteund. Sommige functies van deze site werken mogelijk niet correct. Wij adviseren u een andere browser te gebruiken.