Palliatieve sedatie

Palliatieve sedatie is normaal medisch handelen. Palliatieve sedatie is het opzettelijk verlagen van het bewustzijn van een patiënt in de laatste levensfase. Doel is het lijden te verlichten. Het bewustzijn verlagen is een middel om dat te bereiken. Palliatieve sedatie die lege artis wordt toegepast bekort het leven niet. De patiënt komt te overlijden aan de onderliggende ziekte. Hierin onderscheidt palliatieve sedatie zich van euthanasie.

Voor de indicatiestelling van palliatieve sedatie, de randvoorwaarden, het besluitvormingsproces en de uitvoering heeft de KNMG de richtlijn Palliatieve sedatie opgesteld. Als ondersteuning is ook een sedatiekaart op zakformaat gemaakt en een algemene checklist continue palliatieve sedatie voor instellingen (in samenwerking met het IKNL).

De KNMG en Medisch Contact hebben met deskundigen uit het veld een e-learning over de KNMG-richtlijn palliatieve sedatie gemaakt. Deze is gratis, duurt een uur en is geaccrediteerd voor medisch specialisten, huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde.

KNMG nieuws

KNMG standpunten | richtlijnen | informatie

Delen via

Terug naar boven Stel uw vraag!
Uw browser wordt niet ondersteund. Sommige functies van deze site werken mogelijk niet correct. Wij adviseren u een andere browser te gebruiken.