Over ABS-artsen

ABS-artsen: 0900-0168 (op werkdagen van 13.00 tot 14.00 uur) of info@abs-artsen.nl

Het KNMG-steunpunt ABS-artsen kan u helpen als u kampt met het problematisch gebruik van middelen, zoals alcohol, drugs of medicijnen. U kunt bij ABS-artsen terecht voor een luisterend oor en heldere adviezen. Als u wilt, begeleiden we u naar behandeling.  Daarnaast bieden wij een vijfjarig monitoringprogramma. U kunt desgewenst anoniem bellen.

Ook als collega, vriend/familielid of werkgever van een arts die problemen heeft met middelengebruik, kunt u bij ons terecht. Wij vertellen u graag hoe u deze problemen kunt herkennen en wat u kunt doen om uw collega, dierbare of werknemer te helpen.

Doel KNMG-steunpunt ABS-artsen

Problematisch middelengebruik kan iedereen overkomen. Ook artsen. Artsenorganisatie KNMG vindt het van belang om artsen met deze problemen te helpen. Met ABS-artsen (steunpunt voor artsen die kampen met problematisch middelengebruik) willen we voorkomen dat artsen en hun patiënten schade oplopen.

Artsen die structureel teveel alcohol of middelen gebruiken, leiden een leven dat gevaarlijk is voor hun eigen gezondheid. Als zij hun probleem niet tijdig onderkennen en niet adequaat worden behandeld, kunnen patiënten ook risico’s lopen. Het is daarom belangrijk om deze fase voor te zijn en zo vroeg mogelijk aan de bel te trekken en te helpen. De KNMG wil voorkomen dat deze artsen fouten gaan maken.

We geloven in de resultaten van een gedegen behandeling. Daarom zetten we in op een monitoringprogramma, dat erop gericht is om artsen voor het vak te behouden. De naam van het steunpunt ABS-artsen staat voor abstinentie (iemand die zich onthoudt van verslavende middelen) en duidt tegelijkertijd het anti-blokkeersysteem van een auto aan.

Wat doet ABS-artsen?

Wij helpen artsen die kampen met problematisch middelengebruik met adviezen. En, als zij dat willen, begeleiden we hen naar behandeling. Het steunpunt ABS-artsen richt zich daarnaast op preventie en op monitoren via een monitoringsprogramma.

Ervaringen met ABS-artsen

In Nederland zijn geen gegevens beschikbaar over problematisch middelengebruik onder dokters. Als wordt uitgegaan van Amerikaanse en Canadese cijfers, zijn er slechts prevalentiecijfers beschikbaar. Deze cijfers geven aan hoeveel procent van de mensen de kans lopen om eenmaal in hun leven te maken te krijgen met overmatig middelengebruik. Deze cijfers zijn dus geen werkelijke aanduiding van het aantal verslaafden. In de Verenigde Staten en Canada ligt de prevalentie rond de tien procent. Deze Noord-Amerikaans populatie is socio-demografisch gezien vergelijkbaar met de Nederlandse populatie.

KNMG-initiatief

ABS-artsen is een initiatief van artsenfederatie KNMG. We maken ons hard voor de hoge kwaliteit en veiligheid van de zorg. Daarom vinden we het belangrijk om een programma aan te bieden om artsen van problematisch middelengebruik af te helpen. Artsen vinden het over het algemeen moeilijk om medische hulp te zoeken en het taboe op verslaving werpt nog eens een extra drempel op.

Laagdrempelig contact

Artsen kunnen contact opnemen met het team van ABS-artsen via het telefonisch steunpunt (0900-0168 op werkdagen van 13.00 tot 14.00 uur) of via info@abs-artsen.nl . We gaan vertrouwelijk om met persoonlijke gegevens.

ABS-artsen verzorgde al presentaties bij:

  • NVAB
  • NVvP
  • NVvH
  • Radboud
  • VUMC
  • AMC
  • CWZ-ziekenhuis
  • Rijnstate ziekenhuis
Terug naar boven Stel uw vraag!
Uw browser wordt niet ondersteund. Sommige functies van deze site werken mogelijk niet correct. Wij adviseren u een andere browser te gebruiken.