Toezicht

De RGS houdt toezicht op opleidingsinrichtingen en opleiders die de geneeskundige vervolgopleidingen in Nederland verzorgen. Doel van het toezicht is het waarborgen van de kwaliteit van de opleidingen. Een instelling kan pas aios opleiden als de instelling en de opleiders door de RGS erkend zijn voor het specialisme of profiel waarin de aios worden opgeleid. Een eerste erkenning is maximaal twee jaar geldig, hernieuwing van de erkenning kan voor maximaal vijf jaar plaatsvinden. Onderdeel van de erkenningsprocedure is een visitatie ter plekke door een visitatiecommissie die de RGS adviseert.

Meer informatie over de medische vervolgopleidingen.

Wat zijn de regels?

Opleider
Om als opleider aios te mogen opleiden moet u aan een aantal regels voldoen. U wordt op persoonlijke titel beoordeeld. Zo zijn er regels op het gebied van:

  • De duur van inschrijving in het register van geneeskundig specialisten of profielartsen;
  • De werkzaamheden als geneeskundig specialist of profielarts;
  • Het uitvoeren van de taken en bevoegdheden horende bij het opleiderschap;
  • Didactische kwaliteiten;
  • Wetenschappelijke activiteiten.

De regels voor opleiders zijn per specialisme of profiel beschreven in de regelgeving van het CGS.


Opleidingsinrichting
De instelling waar de aios de opleiding in de praktijk volgt, moet de juiste omstandigheden creëren voor de opleiding. De faciliteiten van de instelling moeten aan een aantal regels voldoen op het gebied van:

  • Beschikbaarheid literatuur en studie-informatie;
  • Instrumentarium, ruimten en andere faciliteiten;
  • Samenwerkingsverbanden met andere opleidingsinrichtingen;
  • Toezicht op de opleidingen binnen de opleidingsinrichting.

De regels voor opleidingsinrichtingen zijn per specialisme of profiel beschreven in de regelgeving van het CGS.


Opleidingsinstituut
Binnen de opleidingen huisartsgeneeskunde, specialisme ouderengeneeskunde, geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten, tropengeneeskunde, verslavingsgeneeskunde en alle opleidingen in de sociale geneeskunde wordt het theoretisch onderwijs centraal op het opleidingsinstituut aangeboden. Het opleidingsinstituut staat onder leiding van de instituutsopleider. De RGS houdt toezicht op de opleiding.

De regels voor opleidingsinstituten zijn per specialisme of profiel beschreven in de regelgeving van het CGS.

Terug naar boven Stel uw vraag!
Uw browser wordt niet ondersteund. Sommige functies van deze site werken mogelijk niet correct. Wij adviseren u een andere browser te gebruiken.